ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР


 •   - Мэдээ, мэдээлэл
 •   - Ерөнхий консулын мэндчилгээ
 •   - Ерөнхий консулын газрын танилцуулга
 •   - Ерөнхий консулын газрын бүрэлдэхүүн
 •   - Цагийн хуваарь, хаяг
 • Түрк суугаа ДТГ


 •   - Анкарад суугаа ЭСЯ
 •   - Өргөмжит консулууд
 • Монгол Туркын харилцаа


 •   - Улс төрийн харилцаа
 •   - Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа
 •   - Засгийн газар хоорондын баримт бичиг
 • Консулын үйлчилгээ


 •   - Төрсний бүртгэл
 •   - Гэрлэлтийн бүртгэл
 •   - Нас барсны бүртгэл
 •   - Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл
 •   - Хүний хөгжил сангийн мөнгө авах
 •   - Итгэмжлэл олгох
 •   - Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах
 •   - Баримт бичиг баталгаажуулах
 •   - Тодорхойлолт авах
 •   - Гадаад паспорт шинээр олгох
 •   - Буцах үнэмлэх авах
 •   - Үйлчилгээний төлбөр
 • Иргэддээ хүргэх зөвлөмж


 •   - Зөвлөмж
 •   - Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд
 •   - Нийгмийн даатгалд хамрагдах
 •   - Жуулчны мэдээллийн төв
 • Үйлчилгээний төлбөр

  Үйлчилгээний төрөл Үнэ/төлбөр
  1 Гадаад иргэдэд виз олгох 45 доллар
  2 Гадаад иргэдэд виз олгох /Яаралтай/ 80 доллар
  3 Буцах үнэмлэх 35 доллар
  4 Гадаад паспорт захиалга 40 доллар
  5 Төрсний гэрчилгээ/Нас барсны гэрчилгээ төлбөргүй
  6 Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох 10 доллар
  7 Иргэний шинэчилсэн бүртгэл 10 доллар
  8 Итгэмжлэл, Нотариатын баталгаа гаргах 5 доллар
  9 ГХЯ-ны Консулын газарт факс, материал скайнэрдэн эмайлээр илгээх 5 доллар
  10 Орчуулга 5 доллар