ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

2023-02-07


Үйлчилгээний төрөл

Үнэ/төлбөр

1

Гадаад иргэдэд виз олгох

50 доллар

2

Гадаад иргэдэд виз олгох /Яаралтай/

100 доллар

3

Буцах үнэмлэх

15 доллар

4

Гадаад паспорт захиалга

50 доллар

5

Иргэний үнэмлэх захиалга

10 доллар

6

Төрсний гэрчилгээ/Нас барсны гэрчилгээ

10 доллар

7

Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох

10 доллар

8

Иргэний шинэчилсэн бүртгэл

5 доллар

9

Итгэмжлэл, Нотариатын баталгаа гаргах

10 доллар

10

ГХЯ-ны Консулын газарт факс, материал скайнэрдэн эмайлээр илгээх

5 доллар

11

Орчуулга

5 доллар