images

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2020-03-19

132

Монгол Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн шийдвэр:
Дэлхий даяар коронавирус хурдацтай тархаж буй онцгой нөхцөл байдлыг харгалзан вирусын тархалт намжтал гадаад улсад сууж буй Монгол Улсын иргэн консулын үйлчилгээ зайлшгүй авах шаардлага гарсан тохиолдолд ДТГ-ууд шуудангаар болон цахимаар үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлийг гаргасан байна.
Иймд, 2020.03.19-ний өдрөөс эхлэн зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд консулын үйлчилгээг цахим болон шуудангаар үзүүлэх болно.
холбогдох дугаар: 0212 662 61 62 , 0543 593 90 79 , 0551 397 05 31