МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

2023-02-06


Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар жуулчлах иргэдийг нь 
2023-2025 онд визийн шаардлагаас түр чөлөөлсөн улсын жагсаалт
1  Бүгд Найрамдах Австри Улс  
2  Бельгийн Хаант Улс  
3 Унгар Улс  
4 Бүгд Найрамдах Грек Улс  
5 Данийн Хаант Улс  
6 Испанийн Хаант Улс  
7 Бүгд Найрамдах Итали Улс  
8 Бүгд Найрамдах Латви Улс  
9 Бүгд Найрамдах Литва Улс  
10 Лихтенштайны Хант Улс  
11 Люксембургийн Их Гүнт Улс  
12 Бүгд Найрамдах Мальт Улс  
13 Нидерландын Хаант Улс  
14 Бүгд Найрамдах Польш Улс  
15 Бүгд Найрамдах Португал Улс  
16 Бүгд Найрамдах Словак Улс  
17 Бүгд Найрамдах Словени Улс  
18 Бүгд Найрамдах Финланд Улс  
19 Бүгд Найрамдах Франц Улс  
20 Бүгд Найрамдах Хорват Улс  
21 Бүгд Найрамдах Чех Улс  
22 Шведийн Хаант Улс  
23 Бүгд Найрамдах Эстони Улс  
24 Норвегийн Хаант Улс  
25 Бүгд Найрамдах Исланд Улс  
26 Швейцарын Холбооны Улс  
27 Бүгд Найрамдах Болгар Улс  
28 Ирланд Улс  
29 Бүгд Найрамдах Кипр Улс  
30 Румын Улс  
31 Монакогийн Хаант Улс  
32 Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс  
33 Австралийн Холбооны Улс  
34 Шинэ Зеланд Улс  

 

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1 Филиппин Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13
2 Малайз Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06
3 Казахстан Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02
4 Израйль Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12
5 Хонконг /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18
6 Киргиз Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04
7 Украин* /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл
8 АНУ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.07.06
9 Макао /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03
10 Лаос Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14
11 Tайланд Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13
12 Япон Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2010.04.01
13 ХБНГУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.05.08
14 Беларусь Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04
15 Турк Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10
16 Серби Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08
17 Канад Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.01.01
18 ОХУ Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03
19 Бразил Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21
20 Сингапур Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08
21 Аргентин Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19
22 Уругвай Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10
23 Чили Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29
24 Эквадор Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23
25 Перу Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01
26 БНСУ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.06.01
27 Узбекистан Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
28 Румын Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14
29 БНАСАУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14
30 Хятад Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30
31 БНСУ Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1991.10.23
32 Словак Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26
33 Вьетнам Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07
34 Куба Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08
35 Мексик Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09
36 Энэтхэг Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23
37 НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хоног хүртэл/ 2007
38 ИБУИНВУ Дипломат паспорт 30 хоног хүртэл / 2009.06.29
39 Болгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18
40 Чех Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.07.29
41 Польш Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29
42 Индонез Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2011.11.15
43 Кипр Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.04.04
44 Камбож Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27
45 Кувейт Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16
46 Бруней Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01
47 Колумб Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23
48 Франц Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2013.10.26
49 Мьянмар Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18
50 Перу Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.03.13
51 Эстони Цахим дипломат паспорт 90 хоног хүртэл2014.04.28
52 Латви Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12
53 Итали Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2014.07.14
54 Туркменистан Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03
55 Унгар Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18
56 Балба Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.19, 2017.01.18
57 Албани Цахим дипломат, Цахим албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2017.03.30
58 Хорват Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26
59 Мальта Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08
60 Литва Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29
61 Швейцарь Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16
62 Азербайжан Дипломат, албан/сервис паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07
63 Армян Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02
64 Грек Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10
65 Словени Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21