images

“Дэлхийн өв” сэтгүүл /World Heritage Review/

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2022-12-15

331

“Дэлхийн өв” сэтгүүл /World Heritage Review/-ийн тусгай дугаарт манай улсын ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвд бүртгүүлсэн 5 өвийн газрын талаарх нийтлэл болон бусад нийтлэлийг дараах холбоосоор орж үзэж сонирхоно уу.

https://whc.unesco.org/en/review/103/?fbclid=IwAR3byoSBIDIZyWxn8vYVraroHlTT0IvD1zHL6o_cC3X8PNQUhugSNgj8Hn8