images

Дараах иргэдийн захиалсан иргэний үнэмлэх, гадаад пасспорт ирсэн тул ЕКГ-аас хүлээн авна уу.

Ерөнхий консулын газрын мэдээ

2023-07-26

100