ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР


 •   - Мэдээ, мэдээлэл
 •   - Ерөнхий консулын мэндчилгээ
 •   - Ерөнхий консулын газрын танилцуулга
 •   - Ерөнхий консулын газрын бүрэлдэхүүн
 •   - Цагийн хуваарь, хаяг
 • Түрк суугаа ДТГ


 •   - Анкарад суугаа ЭСЯ
 •   - Өргөмжит консулууд
 • Монгол Туркын харилцаа


 •   - Улс төрийн харилцаа
 •   - Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа
 •   - Засгийн газар хоорондын баримт бичиг
 • Консулын үйлчилгээ


 •   - Төрсний бүртгэл
 •   - Гэрлэлтийн бүртгэл
 •   - Нас барсны бүртгэл
 •   - Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл
 •   - Хүний хөгжил сангийн мөнгө авах
 •   - Итгэмжлэл олгох
 •   - Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах
 •   - Баримт бичиг баталгаажуулах
 •   - Тодорхойлолт авах
 •   - Гадаад паспорт шинээр олгох
 •   - Буцах үнэмлэх авах
 •   - Үйлчилгээний төлбөр
 • Иргэддээ хүргэх зөвлөмж


 •   - Зөвлөмж
 •   - Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд
 •   - Нийгмийн даатгалд хамрагдах
 •   - Жуулчны мэдээллийн төв
 • Засгийн газар хоорондын баримт бичиг

  Төрөл

  Гэрээний нэр

  Байгуулсан огноо

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  БНМАУ-ын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газрын хооронд 1987-1989 онд хэрэгжүүлэх соёл, шинжлэх ухааны солилцооны программ

  1987.04.28 Москва

  Визгүй зорчих

  Дипломат, албан паспорт бүхий иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  1992.05.29 Анкара

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын  Засгийн газар хоорондын худалдаа, эдийн засаг болон техникийн хамтын  ажиллагааны  хэлэлцээр

  1992.05.29 Анкара

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Монгол Улс, БНТуркУ-ын хооронд боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  1992.05.29 Анкара

  Агаарын харилцаа

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр

  1995.02.09 Анкара

  Аялал жуулчлал

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газрын хооронд Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай   хэлэлцээр

  1995.09.12 Улаанбаатар

  Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

  Монгол Улс, БНТУ хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ

  1995.09.12 Улаанбаатар

  Давхар татвар

  Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  1995.09.12 Улаанбаатар

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хооронд 1996, 1997, 1998 онуудад соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт харилцан солилцох хөтөлбөр

  1995.09.12 Улаанбаатар

  Хөрөнгө оруулалт

  Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  1998.03.16 Анкара

  Мал эмнэлэг, хорио цээр

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  1998.03.16 Анкара

  Хөрөнгө оруулалт

  Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  1998.03.18 Анкара

  Гаалийн харилцаа

  Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  1999.09.28 Улаанбаатар

  Батлан хамгаалах

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын цэргийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  1999.12.02 Улаанбаатар

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хооронд соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2000-2002 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр

  2000.03.27 Анкара

  Эрх зүйн туслалцаа

  Монгол Улс, БНТуркУ-ын иргэн, аж ахуй болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

  2000.05.02 Улаанбаатар

  Нийгмийн хамгаалал

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, нийгмийн салбарт хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

  2001.07.30 Улаанбаатар

  Батлан хамгаалах

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  2001.11.12 Анкара

  Авто тээвэр

  Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2002.06.02 Улаанбаатар

  Батлан хамгаалах

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын Цэргийн тусламж үзүүлэх тухай хэлэлцээр

  2002.06.27 Улаанбаатар

  Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

  Монгол Улс, БНТуркУ хоорондын хамтын ажиллагааны тухай хамтарсан мэдэгдэл

  2004.04.29 Анкара

  ДТГ байгуулах, газар олгох

  Туркийн Олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2004.04.29 Анкара

  Эрүүл мэнд, анагаах ухаан

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хооронд Эрүүл мэндийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  2004.11.29 Анкара

  Авто тээвэр

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын Билэг хааны авто зам барих тухай хэлэлцээр

  2005.06.17 Улаанбаатар

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2005-2008 онд хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2005.07.19 Улаанбаатар

  ДТГ байгуулах, газар олгох

  Анкара дахь Монгол Улсын ЭСЯ, Улаанбаатар дахь БНТуркУ-ын ЭСЯ-нд газар харилцан түрээсээр ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2005.07.19 Улаанбаатар

  ДТГ байгуулах, газар олгох

  БНТуркУ-ын Засгийн газарт байр худалдах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2005.07.19 Улаанбаатар

  Байгаль орчин

  Байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2006.11.02 Анкара

  Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын “Монгол нутаг дахь Түрэгийн үеийн зарим хөшөө дурсгалыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах төсөл”-ийн хүрээнд 2006-2007 онд Орхоны хөндийд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай хамтын ажиллагааны протокол

  2006.11.02 Анкара

  Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, терроризмтой тэмцэх

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хооронд терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

  2010.06.25 Анкара

  Хамтын ажиллагаа

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хооронд төлөвлөлт, хөгжлийн асуудлаар хамтран ажиллах санамж бичиг

  2010.10.25 Улаанбаатар

  Батлан хамгаалах

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын цэргийн салбарын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

  2012.11.26 Анкара

  Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын санхүүгийн тусламжийг хэрэгжүүлэх протокол

  2012.11.26 Анкара

  Соёл

  Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын 2013-2016 оны соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны солилцооны хөтөлбөр

  2013.04.11 Улаанбаатар

  Батлан хамгаалах

  Аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ

  2013.04.11 Улаанбаатар

  Визагүй зорчих

  Энгийн паспорттой иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

  2013.04.11 Улаанбаатар

  Визагүй зорчих

  Иргэд харилцан зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2013

  Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

  Цэргийн салбарын санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2014

  Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

  Санхүүгийн тусламжийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар,БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  2014

  Цэрэг

  Цэргийн сургалтын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

  Улаанбаатар хот, 2015.12.09 Истанбул хот, 2015.12.16

  Цэрэг

  Цэргийн салбарын санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр